اعتبارات عمرانی خوزستان نسبت به پارسال 2 برابر افزایش یافتبه گزارش ایرنا امید حاجتی عصر شنبه در حاشیه نشست شورای برنامه ریزی استان در محل استانداری خوزستان در جمع خبرنگاران بیان کرد: تخصیص این اعتبارات مشابه بقیه مناطق کشور به صورت اسناد خزانه است.
وی گفت: اسناد خزانه به صورت چک مدت دار است و پارسال چون اولین تجربه استانی به این روش بوده است در جذب و تخصیص اعتبار دچار مشکل شدیم هرچند تا آخر سال در جذب اعتبار بهتر عمل کردیم ولی امسال با استفاده از تجربیات سال قبل مطلوبتر عمل خواهیم کرد.
وی گفت: هنوز دستگاه ها در استان در جذب اسناد خزانه فعال نشدند که برای فعال شدن دستگاه ها تا پایان دوره مالی ( تیر ماه سال آینده ) مقرر شده است که معاون عمرانی استانداری خوزستان به صورت ویژه وضعیت جذب و تخصیص اسناد خزانه در دستگاه های استان را را بررسی کنند و اگر دستگاه ها این رویه را ادامه دهند در تخصیص اعتبارات به دستگاه بازنگری خواهیم کرد.
وی گفت: تعداد پروژه های عمرانی امسال استان بین 700 تا 900 پروژه است که پیش بینی شده است در صورتی که دستگاه ها در جذب اسناد خزانه به خوبی عمل کنند تا پایان سال مالی تمامی این پروژه ها به بهره برداری برسند.
7158/6064
خبرنگار: زینب فرحانی** انتشار دهنده: محسن بهاروندانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید